Eerlijke Bankwijzer blij met mensenrechtenconvenant

vrijdag 28 oktober 2016

De Eerlijke Bankwijzer is verheugd dat vandaag met de Nederlandse bankensector een convenant is gesloten met betrekking tot mensenrechten. Maar liefst vier van de zes partnerorganisaties binnen de Eerlijke Bankwijzer coalitie zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het convenant, dat nu ook door hen is ondertekend. Dit zijn Amnesty International Nederland, FNV, Oxfam Novib en PAX. 

undefined

De organisaties sloten dit convenant met de Nederlandse bankensector, vertegenwoordigd door de Nederlandse Vereniging van Banken. Ook CNV is partij bij het convenant, dat verder nog werd getekend door minister Dijsselbloem van Financiële Zaken en minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens de overheid.

Het convenant moet bijdragen aan het voorkomen en beëindigen van mensenrechtenschendingen door bedrijven waaraan de banken leningen verstrekken.
De Eerlijke Bankwijzer doet al jaren onderzoek naar het beleid en de praktijk van de banken op onder meer dit thema en riep in 2014 de banken en de overheid op om tot een  convenant over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te komen.

De Eerlijke Bankwijzer is blij dat dit convenant er nu ligt, maar kijkt tegelijkertijd uit naar verdere stappen. Omdat de scope van het convenant nog beperkt is gebleven tot mensenrechten, en de reikwijdte van het convenant niet geldt voor alle investeringscategorieën, maar beperkt is gebleven tot leningen en projectfinanciering, liggen er nog tal van andere uitdagingen voor de banken.
Uit onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer blijkt bijvoorbeeld dat de banken meer kunnen en moeten doen aan de bescherming van natuur, milieu, dierenwelzijn en het klimaat.

Lees het persbericht m.b.t. het mensenrechtenconvenant van de deelnemende NGO’s 

Lees het persbericht m.b.t. het mensenrechtenconvenant van de SER

Voor meer informatie hierover: 
Jules van Os, persvoorlichter 06-54501233 of
Evert Hassink, woordvoerder namens de Eerlijke Bankwijzer 
(evert.hassink@milieudefensie.nl)

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×