Banken beter op duurzaamheid, aanpak klimaatverandering en belastingontwijking blijft achter

woensdag 21 december 2016

Negen Nederlandse banken verbeterden in het afgelopen jaar hun beleid op duurzaamheid op in totaal 50 onderwerpen. Het is positief dat de meeste Nederlandse banken steeds beter beleid voeren op mensenrechten, arbeidsrechten en corruptiebestrijding. Ook maken een aantal banken eindelijk duidelijk dat ze iets geven om dierenwelzijn. Maar hier staat tegenover dat het de meeste banken ontbreekt aan ambitieus beleid om klimaatverandering en belastingontwijking, aan te pakken. Dit blijkt uit de 16e beleidsbeoordeling van de Eerlijke Bankwijzer. 

Beleidsverbeteringen
De 9 banken verbeterden in het afgelopen jaar hun beleid op duurzaamheid op in totaal 50 onderwerpen.ABN Amro en Triodos verbeterden beide hun beleid op 10 onderwerpen. ING Bank op 7, SNS Bank en Van Lanschot beide op 6. Delta Lloyd, NIBC en Rabobank op 3 onderwerpen. Aegon verbeterde beleid op 2 onderwerpen. Van alle banken scoort Triodos het vaakst een score ‘10’ (op 8 onderwerpen) en bank-verzekeraar Aegon het vaakst een score ‘1’ (op 11 onderwerpen).

Waar valt nog veel te winnen?
De Eerlijke Bankwijzer is blij met de aanscherpingen die de banken in het laatste jaar in hun maatschappelijk beleid hebben doorgevoerd. Een stap in de goede richting, maar... op sommige thema’s hebben de banken nog een flinke slag te slaan. Zo zijn vooral klimaatverandering en belastingontwijking, nog 2 onderwerpen waar de meeste banken nog winst op kunnen behalen.

                                                           1. Klimaatverandering

undefined

 

 

 

 

 

 

 

De klimaattoppers zijn ASN, Triodos en SNS Bank voeren een zeer goed (score 9) klimaatbeleid en de klimaatvervuilers zijn:

 • Bank-verzekeraars Aegon en Delta Lloyd voeren een (zeer) slecht, respectievelijk (score 1) en (score 2) klimaatbeleid. Beide bank-verzekeraars stellen geen eisen aan het voorkomen van CO2- intensieve oliewinning uit teerzanden en ze hebben geen bezwaar tegen investeringen in olie- en gas. Ze hebben geen bezwaar tegen investeringen in olie- en gas, er is geen beleid om bedrijven te stimuleren om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en ze stellen geen eisen aan bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen door omzetting van veengronden in landbouwgebieden tegen te gaan
 • ING en Van Lanschot voeren een slecht (score 2) klimaatbeleid. Deze banken hebben geen bezwaar tegen investeringen in olie- en gas, er is geen beleid om bedrijven te stimuleren om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en ze stellen geen eisen aan bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen door omzetting van veengronden in landbouwgebieden tegen te gaan.

 • Rabobank en ABN Amro voeren een ruim onvoldoende (score 3) klimaatbeleid: Rabobank mist o.a. beleid dat kolenwinning, door de bedrijven die de bank financiert, tegengaat. ABN Amro heeft geen bezwaar tegen investeringen in olie- en gas, de bank heeft geen beleid om bedrijven te stimuleren om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en biomassa hoeft niet aan duurzaamheidseisen te voldoen.

 • NIBC voert een twijfelachtig (score 5) klimaatbeleid. De bank stelt geen meetbare CO2-reductiedoelstelling vast voor de bedrijven waarin de bank investeert om zo bij te dragen aan een maximale temperatuurstijging van 1,5e graad. De bank heeft geen bezwaar tegen investeringen in olie- en gas
   

  Verdient het klimaatbeleid van jouw bank een klacht of compliment?

                                                          2. Belastingontwijking
undefined

 • Aegon voert een slecht (score 2) belastingenbeleid. Aegon heeft o.a geen beleid over betalingsrapportage-verplichtingen, belastingafspraken en ketenverantwoordelijkheid. Aegon rapporteert ook niet over belastingbetalingen, overheidssubsidies, omzetcijfers, kosten en winsten in alle landen waar het bedrijf actief is, en verwacht dat ook niet van de bedrijven waarin het investeert.

 • Delta Lloyd voert een ruim onvoldoende (score 3) belastingenbeleid. Delta Lloyd heeft o.a. geen investeringsbeleid op het gebied van belastingen en er zijn geen duidelijke criteria over belastingontwijking, en er wordt geen openheid gevraagd van bedrijven over verschuldigde belastingen en betalingen aan overheden.

 • ING, ABN Amro en NIBC hebben een onvoldoende (score 4). belastingbeleid. Deze banken hebben wel beleid om zelf niet mee te werken aan belastingontwijking, maar ze doen tegelijkertijd nog maar weinig om zakelijke klanten te stimuleren om open te zijn over hun belastingbetalingen en niet mee te werken aan belastingontwijking. 

 • Rabobank voert een twijfelachtig (score 5)belastingenbeleid. Rabobank heeft wel beleid om zelf niet mee te werken aan belastingontwijking, maar ze doet tegelijkertijd nog maar weinig om zakelijke klanten te stimuleren om open te zijn over hun belastingbetalingen en niet mee te werken aan belastingontwijking.


  Doe
  aangifte tegen het belastingenbeleid van deze banken.

 
WAT KUN JIJ DOEN?

Bekijk de scores van jouw bank op 21 duurzaamheidsthema’s en vraag je bank om jouw geld duurzaam te investeren. Wordt je geld al duurzaam geïnvesteerd? Stuur je bank dan een compliment.

Lees het persbericht en het onderzoeksrapport

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×