Beleid banken duurzamer, maar echte omslag ontbreekt

dinsdag 29 september 2015

 

Acht belangrijke Nederlandse banken verbeterden in het afgelopen jaar allemaal hun duurzaamheidbeleid. De banken scherpten in ruim een jaar tijd op 30 punten hun beleid aan.  Dat blijkt uit de jaarlijkse beleidsupdate van de Eerlijke Bankwijzer. 

Opvallende beleidsverbeteringen

  • ABN Amro investeert niet meer in olie- en gasboringen in poolgebieden.
  • Triodos Bank verlangt van bedrijven dat zij afspraken opnemen over naleving van arbeidsrechten in hun contracten met onderaannemersen toeleveranciers.
  • Rabobank heeft beleid tegen landroof aangenomen en is veel transparanter geworden over haar leningen aan bedrijven.
  • ING sluit in haar kolenbeleid ‘mountain top removal mining’ uit van financiering.

Ambitie is er, Maar er blijft nog veel liggen
De Eerlijke Bankwijzer is blij met de aanscherpingen die de banken in het laatste jaar in hun maatschappelijk beleid hebben doorgevoerd. Een stap in de goede richting, maar... op sommige thema’s hebben de banken nog een flinke slag te slaan. Bijvoorbeeld op klimaat en dierenwelzijn blijven veel banken achter. Enkele voorbeelden op  het thema klimaatverandering en dierenwelzijn:

undefined

  • ABN Amro, ING, NIBC, Rabobank en Van Lanschot weigeren investeringen in kolencentrales uit te sluiten.
  • ABN Amro, ING en Van Lanschot stimuleren bedrijven niet om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.


 undefined

  • ABN Amro en ING stellen geen voorwaarden aan bedrijven op het gebied van diervriendelijke huisvesting.
  • Rabobank sluit bont niet uit.
  • ABN Amro, ING en Van Lanschot sporen bedrijven onvoldoende aan om van intensieve veehouderij om te schakelen naar diervriendelijke productie.

Koplopers, Middenmoters & achterblijvers 
Van de acht banken voert ASN Bank op de meeste onderwerpen het beste duurzaamheidbeleid en is ING de hekkensluiter.
Waar behoort jouw bank toe?  Check de scores en vraag je bank om jouw geld duurzaam te investeren

undefined
 

 

 

 

 

 

 

 

Lees het persbericht en het onderzoeksrapport

 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×