Banken duurzamer, maar blijven schimmig over investeringen

dinsdag 7 juli 2015

undefined

Nederlandse banken nemen concrete stappen om de duurzaamheid van hun investeringen te verbeteren, maar kunnen nog onvoldoende aantonen wat deze stappen in de praktijk opleveren. 
Dat blijkt uit nieuw onderzoek  van de Eerlijke Bankwijzer, waarin toezeggingen en de daar uit volgende vervolgstappen van banken naar aanleiding van 13 eerdere praktijkonderzoeken van de Eerlijke Bankwijzer zijn onderzocht.

Stappen gezet!

Een aantal banken heeft stappen gezet. Zo investeert Rabobank niet meer in de omstreden wapenbedrijven die waren opgenomen in het praktijkonderzoek wapens van 
de Eerlijke Bankwijzer in 2013. Aegon stopte investeringen in twee omstreden mijnbouwbedrijven. ABN Amro, SNS Reaal en Delta Lloyd stellen harde eisen aan bedrijven 
om landroof te voorkomen. Rabobank en ABN Amro voerde stevige maatregelen door om schendingen van arbeidsrechten tegen te gaan bij de sloop van schepen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat banken sommige toezeggingen niet volledig zijn nagekomen of onvoldoende ver gaan.

  • Ondanks dat Aegon, Delta Lloyd, ING en SNS Reaal hun wapenbeleid 
verbeterden in de afgelopen jaren, investeren ze nog steeds in producenten van kernwapens en/of bedrijven die actief zijn in controversiële wapenhandel.
  • ING beloofde eind 2012 beleid in te voeren om scheepssloop onder slechte arbeidsomstandigheden tegen te gaan, maar heeft dit nog altijd niet gepubliceerd.
  • ABN Amro en ING onderzoeken systematischer dan voorheen of bedrijven betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen, maar tonen niet precies aan waarop bedrijven onderzocht worden en wanneer dit leidt tot gesprekken met of uitsluiting van deze bedrijven. 
  • Aegon, ABN Amro en ING stellen geen duidelijke eisen aan vleesverwerkingsbedrijven ten aanzien van dierenwelzijn
  • Rabobank heeft nog geen beleid ter voorkoming van landroof gepubliceerd. 


Vind jij dat je bank meer duurzame stappen kan zetten?

Of

Ben je juist tevreden met de stappen die je bank tot nu toe heeft gezet?


Stuur je bank dan een klacht of compliment!  Lees het volledig persbericht
Lees het onderzoek (engels) of de Nederlandse samenvatting

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×