Debat duurzaam bankieren

maandag 8 juni 2015

Dijsselbloem en Kamer vergroten druk op financiële sector voor meer duurzaamheid

undefined

Den Haag, 8 juni. Minister Dijsselbloem roept samen met een Kamermeerderheid op tot meer transparantie en duurzaamheid bij banken. Dit was de belangrijkste uitkomst van het Kamerdebat over de initiatiefnota Duurzaam Bankieren. Minister Dijsselbloem benadrukte dat het maken van concrete afspraken hierover in MVO convenanten van groot belang is. De Eerlijke Bankwijzer en VBDO zijn positief over de groeiende politieke druk op de financiële sector om te verduurzamen en opener te worden.

Tijdens het debat over de Initiatiefnota 'Duurzaam bankieren' van Arnold Merkies (SP) onderschreef minister Dijsselbloem het belang van grotere transparantie van de banksector.

Peter Ras, projectleider Eerlijke Bankwijzer: "We zien dat de politieke druk op de financiële sector steeds groter wordt. Nu is het zaak dat banken maar ook verzekeraars en pensioenfondsen luisteren naar regering en parlement en concrete stappen en afspraken maken over grotere transparantie en daadwerkelijke verduurzaming van hun investeringen.”

Eind 2013 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de financiële sector op te nemen in het beoogde MVO-risicosectoren‎beleid van de regering. In september 2014 heeft de Kamer een hoorzitting georganiseerd over duurzaam bankieren, gevolgd door een debat over hetzelfde onderwerp in december. De Kamer nam daarnaast in 2014 een motie aan waarin men zich uitsprak voor een duurzamere huisbankier van de Tweede Kamer, waarbij men refereerde aan een goede score op de Eerlijke Bankwijzer. Ook vroeg de Kamer minister Dijsselbloem om duurzaamheidseisen te stellen aan de nieuwe huisbankier van de overheid. Minister Ploumen riep de bankensector in december 2014 op om uiterlijk in 2016 een MVO-convenant te sluiten met maatschappelijke organisaties. Minister Dijsselbloem steunt deze inzet. Hij verwacht van de bankensector dat in het convenant duidelijke afspraken komen over de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd en duidelijkheid te bieden over de partij die objectief moet gaan beoordelen of afspraken ook worden nageleefd.

De bankensector heeft positief gereageerd op de politieke druk om meer duurzaamheid: in september 2014 publiceerde de sector een duurzaamheidsvisie en formeerde een duurzaamheidscommissie. Daarnaast zegde de bankensector toe om mee te werken aan het tot stand brengen van een MVO-convenant.

Frank Wagemans van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO): "Er is nu politiek en maatschappelijk momentum voor banken, maar ook voor verzekeraars en pensioenfondsen om een grote slag op duurzaamheid te maken. Ik roep de financiële sector op om hier gebruik van te maken en samen te werken voor een MVO-convenant in 2016."

Op 16 juni gaat de Kamer stemmen over 4 moties over verdere verduurzaming van de financiële sector.

Voor meer informatie:
Jules van Os, persvoorlichter Oxfam Novib, 06 5157 3683

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×