Scores Eerlijke Bankwijzer nu ook op Independer.nl

donderdag 16 mei 2013

16 mei 2013 - Vanaf vandaag kunnen consumenten die spaarrekeningen en deposito’s vergelijken op Independer.nl, zien hoe goed banken scoren volgens Eerlijke Bankwijzer. Independer.nl is daarmee een van de eerste financiële vergelijkingssite die deze informatie in de vergelijking betrekt.

Sinds 2009 vergelijkt Eerlijke Bankwijzer het maatschappelijk beleid en de investerings- en financieringspraktijk van de belangrijkste aanbieders van betaal- en spaarrekeningen op de Nederlandse markt. De beoordelingen worden in de vorm van rapportcijfers gepubliceerd op Eerlijke Bankwijzer. Met het overnemen en weergeven van de rapportcijfers biedt Independer.nl consumenten de mogelijkheid banken ook op hun ethische gedrag te vergelijken.

Scores op thema
Eerlijke Bankwijzer onderzoekt banken op de tien belangrijkste internationale duurzaamheidsthema’s. Voor een bruikbare weergave in de vergelijking van Independer.nl zijn de scores op deze tien thema’s teruggebracht naar drie hoofdthema’s: mens, milieu en bedrijfsvoering. Hoe beter een bank op deze thema’s wordt beoordeeld, hoe hoger de score.

Actief nadenken over investeringen banken
Eerlijke Bankwijzer ziet de samenwerking met Independer.nl als een belangrijke steun om haar streven - concurrentie van banken op gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - te bereiken. “Het bereik en de bekendheid van Independer.nl maken dat nu nog meer mensen actief gaan nadenken over de wijze waarop de banken investeren. Als je als consument meer oog krijgt voor de investeringskeuzes van banken kun je die ook beter betrekken bij je eigen keuze van een bank”, zegt Titus Bolten, beleidsmedewerker Amnesty en projectlid van Eerlijke Bankwijzer.

Gemoedsrust en transparantie financiële wereld
Voor Independer.nl draagt de samenwerking met Eerlijke Bankwijzer bij aan haar missie om consumenten gemoedsrust te geven bij het afsluiten van financiële producten. Daarnaast past de samenwerking bij de wens van Independer.nl voor een meer transparante financiële wereld. “Door niet alleen een vergelijking aan te bieden op rente, maar ook inzichtelijk te maken wat banken met hun geld doen, hopen we consumenten te helpen een bewustere keuze te maken. Dat die informatie nu voor zoveel consumenten zo gemakkelijk toegankelijk is, draagt bij aan meer transparantie”, stelt Joop Cohen, manager Bancair bij Independer.nl.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Joop Cohen, business unitmanager Bancair bij Independer.nl, tel: 06-2953 4589, e-mail: jcohen@independer.nl

Jules van Os, persvoorlichter Oxfam Novib, tel: 06-5157 3683, e-mail: jules.van.os@oxfamnovib.nl

 Independer.nl is de grootste online aanbieder van verzekeringen en andere financiële producten. Wij willen dat consumenten deze producten met een gerust gevoel bij ons kunnen aankopen. Daarom helpen wij ze graag met het vergelijken en afsluiten ervan. Ook onderhandelen wij met banken en verzekeraars over de beste voorwaarden en de laagste premies. Daardoor kunnen wij onze bezoekers altijd de beste deals aanbieden. Bezoekers kunnen op onze site gratis verzekeringen en andere financiële producten vergelijken. Voor klanten die rechtstreeks via onze site een verzekering afsluiten, ontvangen we een vergoeding. Vanaf 1 januari 2012 heeft Achmea een meerderheidsbelang in Independer.nl. Independer.nl ontleent haar bestaansrecht aan het objectief vergelijken van financiële producten. Onze Raad van Toezicht waakt ervoor dat dat zo blijft. Zie ook www.independer.nl.

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, FNV, Amnesty International, Milieudefensie, Dierenbescherming en IKV Pax Christi. Het onderzoek voor de Eerlijke Bankwijzer wordt uitgevoerd door het economisch onderzoeksbureau Profundo. 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×