Braziliaanse Bankwijzer presenteert vernieuwde website en eerste resultaten

woensdag 31 oktober 2012

Brazilië lancering

31 oktober 2012 - Vandaag wordt in Saõ Paulo door onze partners in Brazilië een vernieuwde bankwijzer website gelanceerd en worden de eerste resultaten van een jaar Braziliaanse Bankwijzer vertoond. Bij de lancering zijn vertegenwoordigers van de banken, academici, lokale en internationale organisaties die zich bezig houden met verduurzaming van de financiële sector. Tevens worden er workshops gegeven.

Onderzoek
De Braziliaanse Bankwijzer beoordeelt banken op arbeidsrechten, rechten van de consument en sociale- en milieucriteria voor financiering. Ze hebben banken allereerst gescoord op hun antwoorden in een groot survey. Voor arbeidsrechten heeft een Braziliaanse vakbond (Contraf-CUT) bankmedewerkers ondervraagd over hun arbeidsomstandigheden en de uitkomsten van dit onderzoek voor bezoekers inzichtelijk gemaakt.

Voor rechten van de consument heeft Idec (Braziliaanse Consumentenbond) meer dan 50 activiteiten van de banken onderzocht. Ze hebben bijvoorbeeld rekeningen geopend en leningen afgesloten om de klanttevredenheid te onderzoeken.

Tot slot is er door Amigos da Terra (Friends of the Earth Brazilië) onderzoek gedaan naar sociale- en milieucriteria bij Braziliaanse bankinvesteringen. Er is onder meer een kaart gemaakt met een tiental omstreden projecten waar Braziliaanse banken bij betrokken zijn en er is ook gekeken in hoeverre de onderzochte banken zich houden aan internationale standaarden. Al deze onderzoeken zijn te lezen op de website: www.guiadosbancosresponsaveis.org.br

Internationalisering
De Braziliaanse bankwijzer is de eerste internationale bankwijzer in een reeks van meerdere bankwijzers wereldwijd. Momenteel wordt in samenwerking met lokale organisaties gekeken naar mogelijkheden voor het opzetten van Eerlijke Bankwijzers in andere landen. Begin 2013 zal door lokale partners in Indonesië een Eerlijke Bankwijzer worden gelanceerd.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×