Symposium “Naar een transparante financiële sector"

donderdag 6 januari 2011

6 januari 2011 - De Eerlijke Bankwijzer bestaat twee jaar. De initiatiefnemers organiseren daarom een publiekssymposium op 27 januari. Met in het programma onder andere de minister van Financiën en vertegenwoordigers van de Autoriteit Financiële Markten, de Consumentenbond, Rijksuniversiteit Groningen en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling.

De financiële crisis heeft velen de ogen geopend over de noodzaak van meer transparantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid in het financieel en economisch systeem. De financiële crisis bracht niet alleen onze welvaart en stabiliteit in gevaar, maar heeft ook de armoede in arme delen van de wereld aanzienlijk vergroot. De 56 armste landen zagen de afgelopen twee jaar hun overheidsinkomsten met 65 miljard dollar dalen. Dit heeft geleid tot grote bezuinigingen op gezondheidszorg en onderwijs. 

Of het roer echt omgaat, moet nog blijken. Sinds het begin van de financiële crisis zien we tegenstrijdige ontwikkelingen. Enerzijds zien we een toenemende behoefte aan regulering, controle, toezicht, belasten van financiële transacties en matiging. Anderzijds zijn er weer geluiden hoorbaar van hoge bonussen en is er weerstand vanuit delen van de sector tegen scherper toezicht, tegen een bankenbelasting en tegen grotere openheid over investeringskeuzes en omgang met omstreden klanten. 

In dit symposium zal de vraag centraal staan hoe grotere transparantie kan bijdragen aan het herwinnen van vertrouwen van consumenten in financiële instellingen. En hoe overheid, maatschappelijke organisaties en burgers meer inzicht kunnen krijgen in de vraag of financiële instellingen maatschappelijke problemen helpen voorkomen of juist verergeren.

Verder presenteert de Eerlijke Bankwijzer op 27 januari een nieuwe kwartaalupdate en een overzicht van de verbeteringen, die Nederlandse banken in het afgelopen jaar op het gebied van maatschappelijk beleid hebben doorgevoerd.

Symposium “Naar een transparante financiële sector”:
Donderdagmiddag 27 januari 2011 
Van 13.30 tot 17.15 uur 
Locatie: Utrecht. 

Aanmelden en meer informatie: 
Mail vóór 26 januari uw naam, evt. werkgever/organisatie, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer naar: info@eerlijkebankwijzer.nl. U ontvangt dan z.s.m. het programma en een routebeschrijving.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×