Minister: help mensenrechtenschendingen tegen gaan

maandag 4 april 2011

4 april 2011 - Minister De Jager voelt zich niet geroepen banken aan te sporen om hun investeringsbeleid te verbeteren en zo mensenrechtenschendingen te voorkomen. Dit bleek maandag uit antwoorden van de minister op vragen van de Tweede Kamer.


In februari publiceerde de Eerlijke Bankwijzer een rapport waaruit naar voren kwam dat een aantal Nederlandse banken, met name ABN Amro, ING en Aegon, onvoldoende doet om bedrijven waarin zij investeren te stimuleren om mensenrechtenschendingen tegen te gaan. Het gaat om het gas- en oliebedrijf Shell en mijnbouwers Vedanta Resources en Barrick Gold, die volgens onderzoek door Amnesty International betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen in respectievelijk Nigeria, India en Papoea Nieuw-Guinea. De feiten zijn duidelijk en het lijdt geen twijfel dat de banken financieel betrokken zijn, maar De Jager is niet van plan er iets van te zeggen. Dat is jammer. De Jager stelt wel dat het voor zich spreekt “dat elke schending van mensenrechten onwenselijk is” en zegt de maatschappelijke discussie over MVO te steunen. Het genoemde onderzoek vormt naar zijn oordeel echter geen aanleiding om vergaande conclusies te verbinden over het MVO-beleid of de investeringsbeslissingen van de Nederlandse banken.

De minister onderschrijft wel het belang van transparantie over MVO. Zo schrijft hij aan de Kamer dat hij bij staatsbank ABN Amro het belang van transparantie over MVO onder de aandacht heeft gebracht. Dit sluit aan bij zijn uitlatingen in januari, toen hij het werk van de Eerlijke Bankwijzer “onmisbaar” noemde en dat “banken inzichtelijk moeten maken waar ze mee bezig zijn omdat dat goed is voor het vertrouwen van overheid en consument”. Hij onderstreept dit nog eens door te stellen dat hij “nadere wettelijke maatregelen zal treffen indien mocht blijken dat de naleving van de Code Banken onder de maat is.”

Transparantie is inderdaad van het grootste belang en ook voor de Eerlijke Bankwijzer een belangrijke indicator. Maar het is slechts een eerste stap. Van de minister mag verwacht worden dat hij er bij de banken op aandringt hun invloed aan te wenden om schendingen van mensenrechten te voorkomen en ongedaan te maken. Die mogelijkheid hebben banken, en die zouden ze actief moeten benutten om de ernstige misstanden als gevolg van bedrijfsactiviteiten, tegen te gaan. 
Niks doen lost in elk geval niets op.

Peter Ras, namens de Eerlijke Bankwijzer.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×