Eerlijke Bankwijzer gaat internationaal

donderdag 28 april 2011

29 april 2011 - Na Nederland, heeft nu ook Brazilië een banken-vergelijkingssite, waar consumenten kunnen zien hoe hun bank omgaat met ethische onderwerpen als arbeidsrechten en milieu. Vandaag lanceerde de Braziliaanse consumentenorganisatie IDEC het Braziliaanse zusje van de Eerlijke Bankwijzer, de Guia de Bancos Responsaveis. Oxfam Novib, samen met Amnesty International, FNV, Milieudefensie en Dierenbescherming oprichter van de Eerlijke Bankwijzer, is nauw betrokken geweest bij de Braziliaanse lancering.

De Braziliaanse versie van de Eerlijke Bankwijzer is niet een exacte kopie, maar op een aantal belangrijke punten aangepast aan de Braziliaanse situatie. Zo wordt nadrukkelijk gekeken hoe Braziliaanse banken presteren op het gebied van consumentenrechten en arbeidsrechten. Braziliaanse banken hebben namelijk een slechte reputatie op deze onderwerpen. Armen hebben maar moeilijk toegang tot financiële diensten en genieten nauwelijks bescherming tegen wanpraktijken. Werknemers in de banksector wordt het moeilijk gemaakt om zich aan te sluiten bij vakbonden en op te komen voor hun rechten.

Ted van Hees, die vanuit Oxfam Novib nauw heeft samengewerkt met IDEC bij de ontwikkeling van de Guia de Bancos Responsaveis, en vandaag aanwezig bij de lancering in Sao Paolo: “De Braziliaanse versie van de Bankwijzer is veel beter toepasbaar in delen van de wereld waar de overheid minder toezicht houdt op de banken. En door een toepassing van een open source tool is deze bankwijzer zo over te nemen in andere landen.”

Bij de aanpassing aan de Braziliaanse omstandigheden zijn niet alle Nederlandse bankwijzer- thema’s meegenomen. Zo zijn bijvoorbeeld wapens en mensenrechten niet als een apart thema meegenomen. Wel zijn mensenrechten verwerkt in de criteria voor sectoren als mijnbouw en landbouw. 

“Onze partners in Brazilië hebben een prachtige start gemaakt. De enige verbetering die wij hebben geadviseerd, en die zij ook zullen opnemen in de volgende versie, is het opnemen van transparantie in de criteria. In Nederland hebben we gezien hoe belangrijk het is dat banken transparant zijn over hun beleid. Dat is ook wat klanten verwachten en het is de beste voorwaarde voor verbetering van het beleid.” 

De Braziliaanse bankwijzer is opgezet door consumentenorganisatie IDEC, in samenwerking met verschillende Braziliaanse partners, waaronder milieuorganisatie Amigos de la Terra, Contraf, de vakbond in de bankensector en Observatorio Social, een onderzoeksinstituut naar arbeids- en andere sociale thema’s

De Eerlijke Bankwijzer is in 2009 gelanceerd in Nederland. Doel is het verduurzamen van banken door middel van transparantie en publieke druk. De Eerlijke Bankwijzer is een project van Oxfam Novib, Amnesty International, FNV, Milieudefensie en DierenBescherming.

Ted van Hees beleidsmedewerker financiële instellingen van Oxfam Novib en Peter Ras, projectleider Eerlijke Bankwijzer zijn vandaag in Sao Paolo aanwezig bij het symposium ter gelegenheid van de lancering van de Guia de Bancos Responsaveis.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×