2-jarige Bankwijzer heeft nut bewezen

donderdag 27 januari 2011

27 januari 2011 - Tijdens het symposium “Naar een transparante financiële sector” in De Munt in Utrecht spraken minster De Jager en aanwezige vertegenwoordigers van de banken en hoogleraren hun waardering uit voor de Eerlijke Bankwijzer, die vandaag twee jaar bestaat. “Een lastige puber”, zo noemde oud-Rabo bankier en publicist Van Mierlo de Bankwijzer. Lastig maar wel nuttig.

Minister de Jager zei in zijn openingstoespraak, dat mensen willen weten waar banken hun spaargeld voor gebruiken: “Om te investeren in windmolens of wapens, kinderarbeid of koolzaad, mensenrechten of mensenhandel. Om dat te weten te komen is er sinds twee jaar de Eerlijke Bankwijzer. Dit soort instrumenten laten zien wat een bank doet en hoe een bank het doet. Steeds meer mensen maken daar gebruik van.”

De minister sprak de banken nadrukkelijk aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. “Financiële instellingen zijn niet – niet meer – los te zien van hun maatschappelijke omgeving, financiële instellingen hebben aandeelhouders en klanten en die kunnen keuzes maken. Die kunnen concluderen dat hun bank te weinig informatie verstrekt, niet transparant genoeg is, niet maatschappelijk verantwoord onderneemt. En dan kunnen ze daar hun conclusies uit trekken.” 

"Als klanten transparantie eisen, als die niet meer willen investeren in wapens en woekerwinsten maar in duurzaamheid en innovatie, dan zullen banken daarin meegaan." De Eerlijke Bankwijzer noemde hij daarbij een onmisbaar initiatief.

Tijdens het symposium waren alle banken aanwezig en deden actief mee aan de discussie over hoe banken transparanter kunnen worden. Duidelijk is dat er niet een pasklare werkwijze is voor transparantie, maar de dialoog tussen maatschappelijke organisaties en de banken is belangrijk. Minster maakte duidelijk dat hij zonodig ook een rol ziet weggelegd voor de overheid om waar nodig in te grijpen met verdere regelgeving.

Verschillende sprekers moedigden de Eerlijke Bankwijzer aan verder te professionaliseren en verdiepen.

Klik hier voor de onderzoeksresultaten van twee jaar Eerlijke Bankwijzer. 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×