Symposium 'Banken anno 2010: Van Crisis naar Duurzaamheid'

vrijdag 15 januari 2010

15 januari 2010 - Eerlijke Bankwijzer bestaat 1 jaar.

Op 22 januari organiseren de initiatiefnemers van de Eerlijke Bankwijzer het symposium Banken anno 2010: Van Crisis naar Duurzaamheid. Ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan van de Eerlijke Bankwijzer zullen verschillende sprekers ingaan op het belang van verduurzaming van de banken, juist nu de wereld zwaar getroffen is door een economische crisis die z'n oorsprong vindt in de financiële sector. Deze crisis heeft vooral voor arme landen enorme gevolgen. Maar ook de klimaatcrisis dwingt tot verduurzaming, waarbij banken een cruciale rol kunnen vervullen. Tijdens het symposium zal ook worden ingegaan op het bonusbeleid van banken.

Hoofdspreker op het symposium is Pieter Winsemius, woordvoerder van de Kopenhagen Coalitie en voormalig VVD-minister van Milieu. De directeur van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) zal het rapport 'Het verduurzamen van het beloningsbeleid, middels het koppelen van de variabele beloningen (bonussen) aan duurzame doelstellingen' toelichten en concrete aanbevelingen doen. Een panel, met André Veneman (Akzo Nobel), Henk van der Kolk (voorzitter FNV Bondgenoten), Kilian Wawoe (onderzoeker en ex-ABN Amro) en Pieter Klok (coauteur van boek "Bonus!"), zal de discussie aangaan over de mogelijkheden om het provisiebeleid binnen de financiële sector te verduurzamen.

Op 22 januari worden een aantal vernieuwingen in de Eerlijke Bankwijzer doorgevoerd. Zo heeft de Dierenbescherming zich aangesloten bij het initiatief en zal dierenwelzijn voortaan worden meegenomen in de beoordeling van het duurzaamheidbeleid van banken. Verder is per 22 januari Van Lanschot Bankiers opgenomen in de Eerlijke Bankwijzer. De Eerlijke Bankwijzer publiceert verder op 22 januari een overzicht van exacte beleidsaanpassingen, die de banken het afgelopen jaar hebben doorgevoerd.

Datum: 22 januari
Aanvang: 9.00 zaal open, 9.30 - 13.00 programma
Locatie: Beatrix Theater, Mineurslaan 9, 3521 AG Utrecht (uitgang NS station Utrecht Centraal/Jaarbeurszijde)

De eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Dierenbescherming en IKV Pax Christi.

Aanmelding: Deelname is gratis. Opgave vooraf is noodzakelijk en kan door middel van een email te sturen naar eerlijkebankwijzer@oxfamnovib.nl

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×