Kabinet negeert klimaatoproep van banken

maandag 22 november 2010

22 november 2010 – Het kabinet heeft de oproep van Nederlandse banken voor een duurzamer energiebeleid in de wind geslagen. Deze conclusie trekt de Eerlijke Bankwijzer. Maandag 6 december bespreekt de Tweede Kamer het Nederlandse energiebeleid.

Een jaar geleden riepen de gezamenlijke Nederlandse banken het kabinet op het energiebeleid te verduurzamen. De banken vroegen een “langjarig wettelijk systeem dat alle marktspelers de middelen en het vertrouwen geeft om fors te investeren in duurzame energieprojecten.” Deze oproep werd in december 2009 door een ruime Kamermeerderheid ondersteund.

Een jaar later heeft het kabinet die duidelijkheid over investeringsmogelijkheden in duurzame energie nog altijd niet gegeven. Maar ook de banken wachten af. Sinds hun verklaring van vorig jaar hebben de Nederlandse banken hun eigen klimaatbeleid bijvoorbeeld niet aangescherpt. Op dit moment scoren de meeste banken matig tot onvoldoende op het onderdeel klimaatbeleid van de Eerlijke Bankwijzer.

De initiatiefnemers van de Eerlijke Bankwijzer roepen het kabinet en de banken daarom op stappen te zetten. Willem Verhaak van Milieudefensie: “Voor een beperking van de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius moet er de komende 20 jaar twee keer zoveel geïnvesteerd worden in duurzame elektriciteit als in fossiele stroom. In mei bleek uit onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer, dat de Nederlandse banken gemiddeld echter meer investeren in fossiele elektriciteitsopwekking dan
in duurzame elektriciteit.”

Het kabinet Rutte heeft een klein stapje in de goede richting gezet, door de subsidie voor schone energie te betalen uit een heffing op grijze stroom. Dat biedt meer garantie voor de continuïteit van het duurzame energie budget. Tegelijkertijd zet het kabinet een grote stap achteruit, doordat het gereserveerde budget volstrekt ontoereikend is om het aandeel schone energie voldoende te laten stijgen. Banken beschikken
wel over deze middelen maar zijn terughoudend door het onzekere overheidsbeleid. Zo wil het huidige kabinet het lagere belastingtarief voor fondsen die in groene projecten investeren afschaffen.

Voor meer informatie:
Persvoorlichting Milieudefensie: 020-5507 333

De gezamenlijke verklaring van 10 CEO’s

De motie die op 17 december 2009 door een grote Kamermeerderheid is
aangenomen

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×