Draagvlak Eerlijke Bankwijzer verder vergroot door deelname Dierenbescherming

donderdag 7 januari 2010

7 januari 2010 - Dierenwelzijn wordt opgenomen in Eerlijke Bankwijzer.

Vanaf 22 januari 2010 komt de Dierenbescherming de Eerlijke Bankwijzer versterken. Op deze dag bestaat de Eerlijke Bankwijzer precies 1 jaar en wordt een overzicht gepubliceerd van de mate waarin Nederlandse banken hun beleid op sociale en milieu-onderwerpen hebben aangescherpt in het afgelopen jaar. Vanaf 22 januari zal nu ook het bankbeleid op dierenwelzijn worden vergeleken. 

Op 22 januari 2009 is de Eerlijke Bankwijzer formeel gelanceerd. Doel van de Eerlijke Bankwijzer is verduurzaming van banken met behulp van de consument. Zo’n 90.000 consumenten hebben in het afgelopen jaar hun bank vergeleken met andere banken op maatschappelijke issues. Duizenden bezoekers van de Eerlijke Bankwijzer hebben eveneens hun bank aangeschreven met het verzoek om beter beleid te voeren op onderwerpen als klimaat en mensenrechten. De oprichters van de Eerlijke Bankwijzer zijn Oxfam Novib, FNV, Amnesty International en Milieudefensie. De oprichters stellen het erg op prijs dat de Dierenbescherming de Eerlijke Bankwijzer komt versterken. 

Een fatsoenlijk bankbeleid op dierenwelzijn is van groot belang, zo bleek ook uit tal van reacties van consumenten. Frank Dales, directeur Dierenbescherming: “Banken kunnen met hun beleggings- en financieringsbeleid veel invloed uitoefenen op verbetering van het welzijn van dieren. Zo kunnen zij bedrijven die er zeer dieronvriendelijke praktijken op nahouden weigeren en diervriendelijke initiatieven van bedrijven stimuleren en ondersteunen, daar waar de wetgever tekort schiet.” 

Op 22 januari 2010 vindt een symposium plaats om het éénjarig bestaan van de Eerlijke Bankwijzer te vieren. Naast publicatie van het jaaroverzicht en de nieuwe kwartaalupdate van de inspanningen van banken om hun maatschappelijk beleid te verbeteren zullen enkele prominente gastsprekers het woord voeren over het belang van verduurzaming van de financiële sector in het licht van financiële crisis, klimaatcrisis en het armoedevraagstuk. Ook zal aandacht worden besteed aan het provisiebeleid van banken in relatie tot duurzaamheid. 

Meer informatie:

Persvoorlichting Oxfam Novib:
Ruud Huurman, tel: 06-51175316

Persvoorlichting Dierenbescherming:
Niels Dorland, tel: 088 – 8113261

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×