Bonusbeleid schiet tekort: reactie op verweer van banken

woensdag 21 juli 2010

21 juli 2010 - Op 1 juli is het bonusbeleid van banken opgenomen in de Eerlijke Bankwijzer. Hieruit bleek dat het bonusbeleid van veel banken nog tekort schiet. Veel bankrekeninghouders hebben daarom in de afgelopen tijd hun bank een protestmail gestuurd. Vanwege het feit dat “bonussen” uiterst gevoelig liggen sturen sommige banken hun klanten geruststellende e-mails, waarin ze benadrukken dat er niet zo veel mis (meer) is met hun bonusbeleid. Dit is hun goed recht. Maar het hoeft niet te betekenen dat alles wat banken zeggen in hun verweer ook klopt. 

Twee zaken zijn van belang:

1. Alle informatie in het rapport dat ten grondslag ligt van de Eerlijke Bankwijzer is gebaseerd op gerenommeerde Nederlandse en internationale verdragen, rapporten, (gedrags)codes, enzovoorts. In het nieuwe hoofdstuk “bonussen” refereren we onder meer aan rapporten van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), FNV Bondgenoten, Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandse Bank en Financial Stability Board. De scoretabel is opgebouwd op basis van criteria genoemd door onder meer genoemde organisaties en instituten. 

2. Alle informatie in genoemd rapport klopt. De methodologie van het onderzoek over het bonusbeleid van banken is meer dan zes weken voor publicatie aan alle in de Eerlijke Bankwijzer vergeleken banken voorgelegd. Ook de (voorlopige) scores voor (bonus)beleid zijn ruim voor publicatie voorgelegd aan alle banken die in de Eerlijke Bankwijzer vergeleken worden. Reacties van banken zijn vervolgens meegewogen en hebben in enkele gevallen, waar banken met bewijzen kwamen van beter bonusbeleid, geleid tot (iets) hogere scores. De huidige scores kloppen helemaal. 

Het bonusbeleid van een aantal banken schiet op de volgende manieren tekort:
a. Diverse banken hebben zakenbankiers in dienst die (veel) hogere bonussen ontvangen dan bestuursleden van deze banken. Deze bonussen zijn niet gebaseerd op duurzame criteria (ABN Amro/Fortis, ING, Rabobank/Robeco Direct);
b. De bonussen van diverse banken zijn onvoldoende gebaseerd op lange termijndoelen (Friesland Bank, ING, Van Lanschot Bankiers);
c. De bonussen van diverse banken zijn onvoldoende gebaseerd op duurzame criteria, te weten goede omgang met werknemers, goede omgang met klanten èn een positieve impact op de samenleving (Aegon Bank, Friesland Bank, SNS Bank, SNS Regio Bank en Van Lanschot Bankiers).

Is er dan helemaal geen goed nieuws te melden? Jawel: diverse banken hebben in het afgelopen jaar het bonusbeleid voor hun bestuursleden aangescherpt. Dit is positief. Maar nog onvoldoende. 
Het is en blijft dus van het allergrootste belang dat het bonusbeleid van alle genoemde banken aantoonbaar en op korte termijn verbetert. Hoe hard de PR-vertegenwoordigers van banken ook roepen dat het allemaal wel goed zit. 

Voor meer informatie:
Peter Ras, projectleider Eerlijke Bankwijzer, info@eerlijkebankwijzer.nl
Lees het rapport

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×