Oxfam Novib: Bos neemt verduurzaming banken niet serieus

vrijdag 4 september 2009

4 september 2009 - Minister weigert eisen te stellen aan banken.

Oxfam Novib, een van de initiatiefnemers van de Eerlijke Bankwijzer, reageert verontwaardigd op de weigering van minister Bos om banken te dwingen hun investeringen in omstreden wapenbedrijven te staken. In zijn antwoord van gisteren op vragen van PvdA, Christen Unie en SP, legt hij de verantwoordelijkheid voor meer duurzaamheid en in het bijzonder een beter wapenbeleid, helemaal bij de banken zelf. Hij verwijst verder naar het belang van een dialoog tussen maatschappelijke organisaties en banken. 

Oxfam Novib zal later deze maand, samen met de andere partijen in de Eerlijke Bankwijzer, gesprekken voeren met de banken. Oxfam Novib en partners hebben indicaties dat sommige banken bereid zijn om hun wapenbeleid aan te scherpen. In oktober zal duidelijk zijn of dit voldoende is. Intussen roept Oxfam Novib minister Bos op om volstrekte duidelijkheid te geven over zijn verwachtingen ten aanzien van de banken en zo nodig maximale druk uit te oefenen (bijvoorbeeld via door de regering benoemde commissarissen) om duurzamer te worden en hun wapenbeleid aan te scherpen.

Op de kamervragen die hierover zijn gesteld laat Minister Bos weten geen verantwoordelijkheid te willen nemen “zolang er geen sprake is van illegale activiteiten”. Er is echter nog maar beperkte regelgeving rondom omstreden wapens.

Farah Karimi, algemeen directeur van Oxfam Novib: “De minister spant het paard achter de wagen. Hij moet niet wachten op internationale wetgeving. Wij zouden graag zien dat de regering de kar gaat trekken en omstreden wapens en wapenhandel naar omstreden regimes actief gaat aanpakken. Iedereen wil op dit moment dat banken zich ethischer gaan opstellen. Zeker nu de minister aandeelhouder is geworden in een aantal banken, moet hij duurzaamheid voorop gaan stellen.”

Om een internationaal en juridisch bindend wapenverdrag dichterbij te brengen, moet Nederland zich hard maken voor de start van onderhandelingen over zo’n verdrag. Intussen zal Nederland al het mogelijke moeten doen om wapenexport en doorvoer naar landen waar dit risico bestaat te voorkomen. Nederland kan ook in navolging van België, nationale wetgeving opstellen waarin het investeren in bedrijven die clustermunitie en kernwapens produceren wordt verboden. Bovenal moet Nederland dringend het internationale clustermunitieverdrag ratificeren.

Uit het rapport: ‘Banken en wapens: de praktijk’ (begin juli) bleek dat 6 Nederlandse banken beleggingsfondsen beheren die nog altijd investeren in bedrijven die omstreden wapens produceren (clustermunitie, antipersoonslandmijnen en kernwapens) en bedrijven die wapens verkopen aan dictatoriale en zwakke staten (bv. Libië, Birma, Irak en Tsjaad). ING investeert daarnaast als enige bank ook met eigen geld in bedrijven die kernwapens produceren en die wapens verhandelen naar omstreden staten. 

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, FNV, Milieudefensie en Amnesty International. 

Voor meer informatie: Ruud Huurman, persvoorlichter Oxfam Novib: 06 5117 5316

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×