Eerlijke Bankwijzer succesvol: Banken nemen duurzaamheid steeds serieuzer

donderdag 16 april 2009

16 april 2009 - De Eerlijke Bankwijzer, de website die banken beoordeelt op hun maatschappelijk verantwoord beleid, blijkt drie maanden na de lancering in januari, zeer succesvol. Dat blijkt bij de eerste kwartaalupdate van de Eerlijke Bankwijzer, die vandaag wordt gepubliceerd. De meeste banken hebben zich de slechte scores bij de eerste beoordeling aangetrokken en hebben hun beleid op een aantal punten verbeterd. De media en het publiek toonden grote belangstelling voor de Eerlijke Bankwijzer. De website werd door 50.000 mensen bezocht en bijna vierduizend mensen schreven hun bank aan om uitleg te vragen over hun slechte scores. 

“We zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds meer onderdeel wordt van het concurrentiebeleid van banken,” zegt Peter Ras, projectleider van de Eerlijke Bankwijzer. “Banken hebben ons zelfs tot directieniveau benaderd om ons duidelijk te maken dat men hard werkt om het beleid te verbeteren. Het is duidelijk dat banken steeds gevoeliger zijn voor het oordeel van de consument. Zo blijkt dat de klant veel meer invloed heeft dan men zich vaak realiseert ”

De Eerlijke Bankwijzer maakt geen rangorde van ‘eerlijke’ banken, maar geeft per onderdeel van duurzaamheidbeleid een score. De scores zijn gebaseerd op onderzoek door bureau Profundo naar het beleid dat banken op papier hebben gezet. De consument kan in de Bankwijzer zien hoe elke bank scoort op de onderwerpen die hij of zij het meest van belang vindt.

Het doel van de initiatiefnemers van de Bankwijzer, Amnesty International, FNV, Milieudefensie en Oxfam Novib, is dat alle banken uiteindelijk op alle onderwerpen van maatschappelijk verantwoord beleid minstens voldoende halen. Bij de lancering in januari bleek dat alle grote banken op diverse onderwerpen nog onvoldoende scoorden.

Uit de eerste kwartaalupdate blijkt dat 9 van de 12 banken op éen of meer onderwerpen vooruit zijn gegaan. De meeste vooruitgang lieten zien: SNS (betere score op 10 onderwerpen) en Aegon (7). Ook ING, Friesland Bank, Fortis, en DSB gingen op enkele punten vooruit. ASN en Triodos vormen nog altijd duidelijk de kopgroep en haalden beide nog een extra ‘beste score’ binnen.

Peter Ras: “Het is duidelijk dat de meeste grote banken nog veel moeten doen om tenminste op alle maatschappelijke thema’s een voldoende te halen. Maar het begin is er! Een maatschappelijk verantwoord beleid van de banken zal een enorme impuls geven aan het naleven van mensenrechten in de wereld en aan de bescherming van natuur en milieu. Bedrijven die bij banken aankloppen voor geld, zullen dan niet alleen economisch gezond moeten zijn, maar ook langs een ethische maatlat worden gelegd.”


Elk kwartaal worden de banken opnieuw beoordeeld op hun beleid en wordt de Eerlijke Bankwijzer bijgewerkt. Daarnaast zal elke 3 maanden een praktijkonderzoek worden gedaan om het beleid van de banken te toetsen in de praktijk. Op 13 mei wordt het eerste praktijkonderzoek gepresenteerd, dat zich zal richten op het klimaatbeleid van de banken en hun investeringen in duurzame energie.

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Amnesty International, FNV, Milieudefensie en Oxfam Novib.

Voor nadere informatie: Ruud Huurman, 06-5117 5316

 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×