PageId: 5686

SVG: 6751

PNG: 10180

Eerlijke Bankwijzer: 6 banken nog betrokken bij foute wapenbedrijven

woensdag 1 juli 2009

1 juli 2009 - Praktijkonderzoek laat dubbele moraal zien. Twee jaar na onthullingen over investeringen door Nederlandse banken in foute wapenbedrijven, gaan zes grote banken hier nog steeds mee door. Dit blijkt uit een onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer dat vandaag wordt gepubliceerd. Deze banken investeren in bedrijven die controversiële wapens als clusterbommen maken en wapens leveren aan foute regimes. De banken blijken een dubbele moraal te hanteren: voor investeringen met eigen geld hebben de meeste banken hun regels aangescherpt, terwijl ze die regels niet toepassen op door hen beheerde beleggingsfondsen. Zes andere banken daarentegen investeren helemaal niet in bedrijven die controversiële wapens maken, of leveren aan foute regimes.

ING investeert van de 12 onderzochte banken het meest in foute bedrijven, ook met eigen geld. De bank investeert zowel in bedrijven die controversiële wapens maken, als in bedrijven die zich schuldig maken aan controversiële wapenhandel. ING is de enige bank die ook met eigen spaargeld in beide investeert. Ook Rabobank en Robeco investeren met eigen spaargeld in een bedrijf dat controversiële wapens maakt, ondanks hun intussen verder aangescherpte wapenbeleid. AEGON, SNS Bank en SNS Regio Bank hebben geen eigen geld in foute wapenbedrijven. Zij investeren wel, net als ING, Rabobank en Robeco, met hun beleggingsfondsen in dit soort bedrijven. 

ABN Amro, ASN, DSB, Fortis, Friesland Bank en Triodos investeren niet in controversiële wapenbedrijven: noch met eigen middelen, noch via beleggingsfondsen. 

In het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Profundo, is nagegaan of de banken investeerden in een aantal bedrijven waarvan vaststaat dat ze controversiële wapens produceren zoals clustermunitie en massavernietigingswapens, of dat ze wapens leveren aan dictaturen en corrupte regimes waar de mensenrechten worden geschonden.

Farah Karimi, namens de initiatiefnemers van de Eerlijke Bankwijzer: “Het goede nieuws is dat veel banken hun beleid hebben aangescherpt en zich er aan houden. Het slechte nieuws is dat een aantal banken mooie sier maakt met beleid op papier, maar gewoon doorgaat met de foute praktijken. De banken vinden dat hun beleid niet hoeft te gelden voor hun beleggingsfondsen. Wij denken niet dat de onderdrukte bevolking in Birma, of slachtoffers van clusterbommen erg onder de indruk zijn van deze drogredenering.” 

Op de website van de Eerlijke Bankwijzer kunnen bankklanten zien hoe hun bank het doet op het gebied van wapens en andere mensenrechten- en milieuthema’s. Ze kunnen hun bank ook rechtstreeks aanspreken op hun beleid. De Eerlijke Bankwijzer hoopt op deze manier banken te stimuleren om duurzamer te worden. Sinds de lancering van de Eerlijke Bankwijzer op 22 januari blijken banken zeer gevoelig voor consumentendruk. 

Elk kwartaal wordt opnieuw gekeken naar de vooruitgang van de banken en wordt een praktijkonderzoek gedaan om te zien of banken zich ook aan hun eigen beleid houden. Uit de tweede kwartaalupdate, die eveneens vandaag is gepubliceerd, blijkt dat opnieuw een bank zijn beleid op diverse maatschappelijke thema’s heeft verbeterd, te weten Friesland Bank (betere score op 9 onderwerpen). 

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, Amnesty International, FNV en Milieudefensie. Aan het rapport “Banken en wapens: de praktijk” is meegewerkt door IKV Pax Christi voor het onderdeel clustermunitie.

Klik hier om het rapport direct te downloaden.

In 2007 deed Oxfam Novib eerder onderzoek naar de relatie tussen banken en investeringen in de wapenindustrie.

Voor nadere informatie: Ruud Huurman, persvoorlichter Oxfam Novib 070-3421 727 of 06-5117 5316
 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×