PageId: 5680

SVG: 6751

PNG: 10180

Duurzaamheid doe je niet af en toe een beetje

donderdag 22 januari 2009

22 januari 2009 - Herman Mulder, oud ABN-AMRO topman en grondlegger van de Equator Prinicples spelregels voor duurzaamheid in de financiële sector, roept alle Nederlandse banken op om zo snel mogelijk een gezamenlijke gedragscode op te stellen voor serieus duurzaam beleid.

Daarbij zouden ze moeten samenwerken met maatschappelijke organisaties die op dit gebied actief zijn. Dit doet hij tijdens het vanmiddag in Utrecht gehouden symposium "Een duurzame financiële sector - utopie?". Oxfam Novib, Amnesty, FNV en Milieudefensie, de initiatiefnemers van het symposium, staan achter deze oproep maar dringen aan op haast.

Projectleider Peter Ras: ´De financiële crisis heeft de noodzaak voor een omslag keihard duidelijk gemaakt. We moeten van dit momentum gebruik maken. Als de banken het roer nu niet omgooien, vallen we straks weer terug in de oude reflexen van eenzijdige nadruk op economische groei, winst en bonussen. Zo’n gedragscode moet zeker niet vrijblijvend zijn. Duurzaamheid doe je niet af en toe een beetje."

Morele verantwoordelijkheid
Tijdens het symposium werd ook de Eerlijke bankwijzer gelanceerd. Daarbij waren onder meer hondervijftig vertegenwoordigers van 10 verschillende banken aanwezig, 4 minsteries en verschillende kamerfracties aanwezig. In een persoonlijke videoboodschap op het symposium zei minister Bos dat bankbestuurders een morele verantwoordelijkheid hebben om niet alleen de financiele crisis maar vooral ook het klimaatprobleem en het armoedevraagstuk aan te pakken.

Tijdens het seminar riep Groen Links kamerlid Kees Vendrik minister Bos op om van ABN-AMRO/Fortis een duurzame bank te maken.
PvdA woordvoerder Paul Kalma laat in een telefonische reactie weten dat "de PvdA dit voorjaar komt met plannen voor een groene financiële sector en het kabinet zal uitdagen om Bos’ inspirerende woorden waar te maken."

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Het is voor het eerst dat banken zijn onderzocht op alle terreinen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat de resultaten daarvan overzichtelijk op een website zijn samengebracht. De Eerlijke Bankwijzer geeft snel en duidelijk de scores van de banken op de verschillende terreinen.

De initiatiefnemers willen met de Eerlijke Bankwijzer de druk op de banken vergroten. Zodat het geld dat rekeninghouders aan hen toevertrouwen op een duurzame en eerlijke manier wordt ingezet. Elk kwartaal wordt de Bankwijzer vernieuwd op basis van onderzoek dat controleert of de banken hun beleid ook echt toepassen in de praktijk.

Op de dag van lancering hadden om vier uur s middags reeds 19.000 unieke bezoekers de website www.eerlijkebankwijzer.nl bezocht.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×