Banken en wapens: dialoog gaande

woensdag 9 september 2009

9 september 2009 – Een aantal banken lijken bereid te zijn om hun wapenbeleid aan te scherpen en in sommige gevallen zijn banken hier al mee begonnen. Of dit voor alle banken geldt en of het voldoende is om de grote zorgen weg te nemen, zoals geformuleerd in het rapport “Banken en wapens; de praktijk’ moet nog blijken. In de maand september voeren de initiatiefnemers van de Eerlijke Bankwijzer gesprekken met een aantal banken over wapenbeleid. Op een nader te bepalen tijdstip zullen de resultaten van deze gesprekken gepubliceerd worden op deze site. 

Conclusies wapenrapport:
Uit het genoemde rapport, dat op 1 juli werd gepubliceerd, bleek dat 6 Nederlandse banken beleggingsfondsen beheren die nog altijd investeren in bedrijven die omstreden wapens produceren (clustermunitie, antipersoonslandmijnen en kernwapens) en bedrijven die wapens verkopen aan dictatoriale en zwakke staten (bv. Libië, Birma, Irak en Tsjaad). ING bleek daarnaast als enige bank ook met eigen geld te investeren in bedrijven die kernwapens produceren en die wapens verhandelen naar zwak en/of dictatoriaal bestuurde landen. 

Nieuwe onderzoeken:
In de komende maanden zullen diverse nieuwe onderzoeken worden gepubliceerd in het kader van de Eerlijke Bankwijzer. 
Op 1 oktober zal de derde kwartaalupdate worden gepubliceerd van het beleid van de banken op een groot aantal maatschappelijke onderwerpen als mensenrechten, arbeidsrechten, klimaat en wapens. 

In november zal de tweede praktijkstudie worden gepubliceerd, over klimaat & energie. Deze publicatie vindt kort voor aanvang van de VN-onderhandelingen voor een nieuw wereldwijd klimaatverdrag plaats (Kopenhagen, december 2009). 

Op 21 januari 2010 bestaat de Eerlijke Bankwijzer exact 1 jaar. Dit zal worden gevierd (nadere informatie hierover volgt). Op deze dag zal eveneens een nieuwe kwartaalupdate van het beleid van banken en een derde praktijkstudie worden gepubliceerd. 

Voor meer informatie:
Oxfam Novib 
Peter Ras, Beleidsadviseur MVO, info@eerlijkebankwijzer.nl


 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×