PageId: 5678

SVG: 6751

PNG: 10180

22 januari: Lancering Eerlijke Bankwijzer

donderdag 22 januari 2009

Vanaf 22 januari kunnen consumenten op de Eerlijke Bankwijzer een bank kiezen die bij hen past. Op deze website is te zien wat het beleid is van de Nederlandse banken op terreinen als milieu, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, en wapenproductie en handel in wapens. Het is uniek dat banken zijn onderzocht op alle terreinen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat de resultaten daarvan overzichtelijk in een website zijn samengebracht. De Eerlijke Bankwijzer geeft snel en inzichtelijk de scores van de banken op de verschillende terreinen. 

De initiatiefnemers, Amnesty International, FNV, Milieudefensie en Oxfam Novib, willen hiermee de druk op de banken vergroten om het geld dat de spaarders aan hen toevertrouwen op een duurzame en eerlijke manier in te zetten. Elk kwartaal zal de Bankwijzer worden vernieuwd op basis van praktijkonderzoek, waarin wordt gekeken of de banken hun beleid ook echt toepassen. Steeds meer burgers in Nederland vinden duurzaamheid een belangrijk onderwerp. De financiële crisis heeft het belang van duurzaamheid en van transparant beleid van de banken nog meer onder de aandacht gebracht. De website geeft consumenten de mogelijkheid om hun bank rechtstreeks aan te spreken of zelfs overstappen naar een bank die beter scoort. 

De Eerlijke Bankwijzer wordt gelanceerd tijdens het symposium “Een duurzame financiële sector: Utopie?” in de Munt in Utrecht. De bijeenkomst zal geopend worden met een videoboodschap van minister Bos. Verder gaan verschillende sprekers in op thema's als: de gevolgen van 'foute' investeringen in de oliewinning in Nigeria en positieve voorbeelden van investeringen in duurzame energie. Sprekers zijn onder meer Herman Mulder (oud-ABN topman en grondlegger van de Equator Principles - spelregels voor maatschappelijk beleid voor banken) en hoogleraar Arnold Heertje.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×