Banken scherpen wapenbeleid aan

donderdag 1 oktober 2009

1 oktober 2009 - Opnieuw vooruitgang bij update Eerlijke Bankwijzer.

ING heeft onlangs zijn beleid voor omstreden wapens als clustermunitie en omstreden wapenhandel naar dictaturen aangescherpt. SNS Bank en Rabobank hebben nieuwe stappen gezet om hun wapenbeleid beter toe te passen. Robeco heeft deze week haar beleid voor omstreden wapens aangescherpt. Dit blijkt uit de derde kwartaal-update van de Eerlijke Bankwijzer, die vandaag wordt gelanceerd. De verbeteringen zijn bekend gemaakt na een kritisch rapport “Banken en wapens: de praktijk”, dat in juli werd uitgebracht in het kader van de Eerlijke Bankwijzer. 

“Banken zijn duidelijk gevoelig gebleken voor kritiek op hun wapenbeleid”, zegt Peter Ras, projectleider van de Eerlijke Bankwijzer. “Al sinds de ophef over banken en omstreden wapens in 2007 hebben we intensief met een aantal banken overlegd. Zij hebben de afgelopen maanden hun beleid en de screening van bedrijven duidelijk verder aangescherpt, maar het is nog niet genoeg. Het is duidelijk dat druk van buitenaf onmisbaar is voor echte stappen voorwaarts. Daarom gaan wij door met het informeren van consumenten, die hun bank kunnen aansporen om ethischer te investeren.”

ING, Rabobank en Robeco, die in juli nog bekritiseerd werden omdat ze geld leenden aan bedrijven die omstreden wapens produceren, scherpten hun beleid aan:

• ING wil geen zaken meer doen met bedrijven die clustermunitie en antipersoonsmijnen maken, ook niet meer als het om bedrijven gaat die voor een beperkt deel betrokken zijn bij deze wapens. Ook wil de bank geen bedrijven meer financieren die wapens leveren aan landen waartegen een wapenembargo geldt.
• ING gaat als een van de eerste internationaal opererende banken ter wereld haar wapenbeleid ook toepassen op door ING beheerde beleggingsfondsen (behalve index trackers). Beleggingen in een aantal wapenbedrijven worden van de hand gedaan. Dit alles heeft ING in september bekend gemaakt.
• Rabobank liet in september weten bedrijven scherper te zullen gaan screenen. In juli was gebleken dat 1 klant die kernwapens produceert, niet voldeed aan het eerder dit jaar door de bank aangescherpte beleid. Als bedrijven niet aan het wapenbeleid van Rabobank voldoen en zich er ook niet aan willen aanpassen, zal de bank de relatie beëindigen. 
• Deze week heeft Robeco besloten dat de door Robeco beheerde beleggingsfondsen niet meer zullen investeren in bedrijven die clustermunitie en antipersoonsmijnen maken.

SNS Bank heeft deze week formeel haar beleid bevestigd om niet met haar beleggingsfondsen te investeren in bedrijven die omstreden wapens produceren, of die wapens verkopen aan landen waar een reëel risico bestaat dat de wapens kunnen bijdragen aan mensenrechtenschendingen.

Ook liet SNS Bank weten dat het de beleggingen in 7 van de 9 bedrijven, die staan genoemd in het wapenrapport, eerder dit jaar al had verkocht. Deze week is ook besloten om de investeringen in 1 van de laatste 2 omstreden wapenbedrijven te verkopen. 

Peter Ras: “Het wapenbeleid van enkele banken is verbeterd, maar er is nog meer nodig. Wij willen dat banken hun relaties met alle bedrijven verbreken, die niet bereid zijn om hun omstreden wapenleveranties aan dictatoriaal en/of zwak bestuurde landen te staken. De meeste banken blijken daartoe nog niet bereid. Wij verwachten van banken dat ze het nieuwe wapenbeleid van de EU naar de letter en de geest gaan volgen."

Aegon, die bleek te beleggen in verschillende producenten van controversiële wapens en bedrijven die betrokken zijn bij omstreden wapenhandel, zou nu ook haar wapenbeleid moeten aanscherpen. ING en Robeco zouden verder elke investering in bedrijven die kernwapens produceren uit moeten sluiten.

Vandaag is de derde kwartaalupdate van de Eerlijke Bankwijzer gepubliceerd. De Eerlijke Bankwijzer heeft als doel om consumenten te informeren en met hun steun banken te bewegen tot een duurzamer beleid, met respect voor mensenrechten en milieu. 

De Eerlijke Bankwijzer is in januari 2009 gelanceerd en is een initiatief van Oxfam Novib, FNV, Amnesty International en Milieudefensie.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ruud Huurman, persvoorlichter Oxfam Novib. 070 3421 727, of 06-51175316.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×