Hoe scoren verzekeraars op

Help je verzekeraar te verbeteren en geef je mening.

Oefen invloed uit op jouw verzekeraar stuur een compliment, een klacht of stap over.

Lees meer over Visserij

De capaciteit van de mondiale vissersvloot is ruim tweeënhalf keer zo groot als de hoeveelheid vis die de zee kan produceren. Als gevolg hiervan wordt ruim de helft (52 procent) van de wateren maximaal bevist, en is nog eens 25 procent overbevist, uitgeput of herstellende van uitputting.

Als de huidige situatie niet verbetert, zullen de visstanden van alle soorten die momenteel voor voedingsdoeleinden worden bevist, in 2048 zijn ingestort. Ook voor kleinschalige vissersgemeenschappen is actie tegen overbevissing cruciaal, omdat zij door industriële overbevissing het risico lopen hun inkomen en bronnen van voedselvoorziening te verliezen.

De Eerlijke Verzekeringswijzer vindt het belangrijk dat verzekeraars ook op hun visserijbeleid worden getoetst. Een goed beleid op het gebied van visserij bestaat onder andere uit:

  • Het beleid van de verzekeraar dient vissers ook te verplichten tot het strikt documenteren van hun vangst, zodat de herkomst van de totale vangst kan worden gecontroleerd;
  • Het is van belang dat het investeringsbeleid van de verzekeraar de gehele productieketen van vis en zeevruchten omvat;
  • Verzekeraars die investeren in de visserijsector dienen beleid op te stellen dat alle bedrijven waarin wordt geïnvesteerd, bindt aan de internationaal geaccepteerde doelstellingen voor duurzaam beheer van visgronden. Ook dienen alle bedrijven waarin wordt geïnvesteerd waar mogelijk certificering te zoeken door de Marine Stewardship Council (MSC) of een vergelijkbaar onafhankelijk certificeringsysteem.

Gedetailleerde informatie over de manier waarop de Eerlijke Verzekeringswijzer verzekeraars op dit onderwerp beoordeelt, kan je terugvinden in het laatst verschenen rapport.

 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×