Hoe scoren verzekeraars op

Help je verzekeraar te verbeteren en geef je mening.

Oefen invloed uit op jouw verzekeraar stuur een compliment, een klacht of stap over.

Lees meer over Transparantie

Als je leven beïnvloed wordt door een economische activiteit - zoals bijvoorbeeld de bouw van een vervuilende fabriek naast je huis - kan je je belangen niet verdedigen als je niet volledig geïnformeerd bent. Je hebt informatie nodig over zowel de milieu-, sociale en economische voordelen, als over de kosten en risico’s die verbonden zijn aan die activiteit. Om op een betekenisvolle manier te kunnen deelnemen in een beslissingsproces is het publieke recht op informatie vastgelegd binnen verschillende internationale instrumenten vastgelegd.

Voor verzekeraars zijn transparantie en verantwoording zo mogelijk nog belangrijker dan voor andere bedrijven. Verzekeraars spelen als kapitaalverstrekkers immers een belangrijke rol in vrijwel alle economische sectoren. Zij dragen, als investeerders, een zekere medeverantwoordelijkheid. Om deze reden moeten verzekeraars het publiek niet alleen informeren over hun eigen activiteiten, ook moeten zij zo transparant mogelijk zijn over de bedrijven, projecten en overheden waarin zij investeren.

Het is daarom van belang om verzekeraars ook te beoordelen op hun beleid op het gebied van transparantie en verantwoording. Een goed beleid op dit terrein voldoet onder meer aan het volgende:

  • Publicatie van een duurzaamheidverslag dat voldoet aan de GRI Richtlijnen voor duurzaamheidverslaggeving;
  • Inzicht in hoe de verzekeraar zorgt dat investeringen aan de gestelde voorwaarden voldoen en welke actie ondernomen wordt als dat niet het geval is;
  • Publicatie van basisinformatie over grote klanten, inclusief rapportages over sociale en milieueffecten.

Gedetailleerde informatie over de manier waarop de Eerlijke Verzekeringswijzer verzekeraars op dit onderwerp beoordeelt, kan je terugvinden in het laatst verschenen rapport. Wil je meer weten over de mate van transparantie van verzekeraars in de praktijk? Bekijk het laatste praktijkonderzoek.

 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×