Hoe scoren verzekeraars op

Help je verzekeraar te verbeteren en geef je mening.

Oefen invloed uit op jouw verzekeraar stuur een compliment, een klacht of stap over.

Lees meer over Klimaatverandering

Het klimaat op aarde verandert: wereldwijd loopt de temperatuur op. Hierdoor veranderen ecosystemen en lopen samenlevingen het risico te worden getroffen door overstromingen en cyclonen. Dit proces is een direct resultaat van menselijke activiteiten die de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer doen toenemen.

Investeringen die nu worden gedaan, bepalen de mate van CO2-uitstoot in de toekomst. Daarom is het belangrijk dat nu strikte doelen voor minder CO2-uitstoot worden gesteld. Als belangrijke financiers van energieprojecten kunnen verzekeraars een leidende rol spelen bij het verschuiven van investeringen naar een minder CO2-intensieve economie. Verzekeraars zouden strengere CO2-mijdende standaarden moeten stellen om zo de opwarming van de aarde te vertragen of tot stilstand te brengen.

  • Analyse en rapportage van de bijdrage van de verzekeraar aan klimaatverandering;
  • Investeringen verschuiven van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie;
  • Investeren in de overgang naar een CO2-arme economie;
  • Investeren in aanpassing aan klimaatverandering in arme landen.

Gedetailleerde informatie over de manier waarop de Eerlijke Verzekeringswijzer verzekeraars op dit onderwerp beoordeelt, kan je terugvinden in het laatst verschenen rapport.

 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×