Praktijkonderzoek elektronica, mijnbouw & urban mining (2015)

Op 14 januari 2015 verscheen het praktijkonderzoek naar investeringen van verzekeringsgroepen in enerzijds mijnbouwbedrijven waarvan de gedolven materialen worden gebruikt voor de productie van elektronica en anderzijds bedrijven die zich bezig houden met het recyclen van elektronica voor hergebruik.

Achtergrond
Het recyclen van metalen speelt een cruciale rol in de transitie naar een circulaire en duurzame economie. Veel grondstoffen worden schaars, waardoor mijnbouwwerkzaamheden zich in toenemende mate verplaatsen naar onstabiele regio’s met verhoogde risico’s op milieuproblemen en mensenrechtenschendingen.

In welke verhouding investeren de verzekeraars in mijnbouwbedrijven dan wel in recyclingbedrijven?

  • Van de onderzochte verzekeraars vallen vooral Achmea, ASR, SNS Reaal en Delta Lloyd in positieve zin op. Zij investeren relatief gezien meer in recycling dan andere verzekeraars.
  • In absolute zin is APG (moederbedrijf van Loyalis), de grootste investeerder in recyclingbedrijven, terwijl het ook enorme bedragen investeert in de mijnbouwsector.
  • Grote verzekeraars Aegon, Allianz, Generali, ING (NN Groep) en Legal & General ondernemen nauwelijks actie om recycling te promoten, noch door middel van hun investeringen, noch door middel van engagement met bedrijven in deze sector of communicatie over dit thema. Deze vijf grote verzekeraars investeren in grote mate in mijnbouwbedrijven en lijken recyclingbedrijven te negeren.

Lees het persbericht en het onderzoeksrapport.

undefined

Hoe scoren verzekeraars op beleid?

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×