Veelgestelde vragen

Bankwijzer
Verzekeringswijzer
Bankwijzer

Bankwijzer

Vragen over de Eerlijke Bankwijzer

1. Waarom vergelijken jullie banken?
Omdat hun geld in alle uithoeken van de wereld wordt ingezet, zijn bankgroepen bij uitstek in staat om een rol te spelen bij de maatschappelijke veranderingen die noodzakelijk zijn om een duurzame en sociaal rechtvaardige toekomst mogelijk te maken. De Eerlijke Bankwijzer vergelijkt bankgroepen omdat we met hulp van de consument het beleid van bankgroepen kunnen beïnvloeden en ervoor kunnen zorgen dat er beter en duurzaam geïnvesteerd wordt.

2. Wat vinden jullie van nieuwe aanbieders van betaal- en spaarproducten, zoals Bunq, Knab en MoneYou?
De Eerlijke Bankwijzer richt zich op de negen grootste aanbieders van betaal- en spaarrekeningen plus Triodos Bank, vanwege de specifieke rol van Triodos Bank op de Nederlandse markt. Nieuwe aanbieders zoals Bunq, Knab en MoneYou staan niet zelfstandig in de 'top 10' van grootste Nederlandse banken. Zij zijn dan ook niet opgenomen in (onderzoeken van) de Eerlijke Bankwijzer. Knab en MoneYou zijn dochterondernemingen van respectievelijk Aegon en ABN Amro, en dienen zich te houden aan het verantwoord beleggings- en financieringsbeleid van de moedermaatschappij. Op de eigen website geeft Bunq aan dat ze al haar tegoeden bij de Europese Centrale Bank onderbrengt, en niet investeert in bedrijven.

3. Waarom worden banken alleen op deze onderwerpen vergeleken?
De Eerlijke Bankwijzer wil bankgroepen vergelijken op belangrijke aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bankgroepen kunnen sociale en milieugerelateerde problemen helpen oplossen door middel van verbetering van hun investeringsbeleid. Daarbij is het wel van belang dat bankgroepen op groepsniveau hun beleid verduurzamen; niet alleen bankinvesteringen maar ook vermogensbeheer namens klanten moet maatschappelijk verantwoord zijn. Vanwege praktische en financiële beperkingen hebben we ons moeten beperken tot de huidige thema’s en sectoren. Dit zijn wel onderwerpen waarin bankgroepen een groot verschil kunnen maken.

4. Sommige banken zeggen goed te scoren in internationale vergelijkingssites, maar scoren zwakker in de Eerlijke Bankwijzer. Hoe kan dat?
Niet alle duurzaamheidsbeoordelaars beoordelen de investeringen van banken. Soms ligt de nadruk op duurzaamheid binnen de bankkantoren zelf, en niet op het investeringsbeleid van banken. Ook zijn de antwoorden van banken op vragen in onderzoeken niet altijd openbaar. Verificatie van resultaten wordt niet altijd door een onafhankelijke bron gewaarborgd. Voor een overzicht van de kracht en zwaktes van verschillende duurzaamheidsbeoordelaars kunt u hier klikken. 

5. Zijn SNS en ASN Bank niet één bank?
ASN voerde t/m 2016 een formeel eigen beleid, had een eigen bankvergunning en behoorde zelfstandig bij de grootste tien banken op de Nederlandse spaarmarkt. Sinds 2017 vallen ASN Bank en SNS Bank onder de holding Volksbank. In nieuwe onderzoeken wordt hier rekening mee gehouden.

6. Waarom werken jullie met thema's en sectoren?
De onderzochte 9 thema’s zijn de belangrijkste internationale duurzaamheidsthema’s die tevens centraal staan in het werk van de organisaties achter de Eerlijke Bankwijzer. (Arbeidsrechten, Belastingen, Corruptie, Dierenwelzijn,  Gendergelijkheid, Gezondheid, Klimaatverandering, Mensenrechten en Natuur.)De 10 sectoren zijn volgens de Eerlijke Bankwijzer de belangrijkste gevoelige sectoren als het gaat om duurzaamheid. (Bosbouw, Elektriciteitsproductie, Financiële sector, Maakindustrie, Mijnbouw, Olie en gas, Visserij, Voeding, Wapens, en Woningbouw en vastgoed.)
Omdat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen ook relevant is voor de bedrijfsvoering van de onderzochte banken, beoordeelt de Eerlijke Bankwijzer ook het beleid van de onderzochte banken op het gebied van: Bonussen, en Transparantie en verantwoording.

 


7. Zijn er ook Eerlijke Bankwijzers in het buitenland?

Japan, Zweden, Indonesië, Frankrijk, België, Brazillie, Duitsland en Noorwegen hebben een Eerlijke Bankwijzer. Voor meer informatie kun je kijken bij over ons / Internationaal

8. Hoe werken jullie samen met de banken op dit project?
De Eerlijke Bankwijzer (EB) onderhoudt een sterke dialoog met de banken. Banken worden betrokken bij het onderzoeksproces door ze ruim van te voren te informeren over de uit te voeren onderzoeken.Ook biedt de EB banken de gelegenheid om feedback te geven op de conceptmethodologie van het onderzoek en op de conceptresultaten voor banken.Tevens ontvangen banken het conceptrapport zodat ze nogmaals hun feedback kunnen doorgeven. Tenslotte ontvangen banken 2-3 weken voor de publicatiedatum het definitieve rapport om zich goed voor te kunnen bereiden op reacties op het onderzoek. Waar banken feitelijke, gedocumenteerde en/of redelijke verbetersuggesties geven tijdens de verschillende conceptfases van het onderzoek, worden deze verwerkt.
Ook organiseert de Eerlijke Bankwijzer jaarlijks enkele verdiepingsbijeenkomsten met banken respectievelijk dialogen met individuele banken om de conclusies en aanbevelingen van (praktijk-)onderzoeken te bespreken.

Daarnaast geeft de EB regelmatig feedback op (concept-) beleidsstukken en jaarverslagen van banken en neemt zij op een actieve manier deel aan stakeholderbijeenkomsten en -enquêtes van banken. Ook organiseert de EB, al dan niet in samenwerking met één of enkele banken, expertmeetings en leerbijeenkomsten. Zo heeft de EB in 2013 en 2014 samen met SNS Bank, ASN Bank en Rabobank twee expertmeetings georganiseerd over verduurzaming van woningbouw en vastgoed. In 2014 en 2015 heeft de Eerlijke Bankwijzer het initiatief genomen respectievelijk een inhoudelijke bijdrage geleverd aan twee leerbijeenkomsten over banken en transparantie, met individuele banken en brancheorganisaties NVB.

In 2015 en 2016 voer(d)en 4 organisaties achter de Eerlijke Bankwijzer een dialoog met banken en overheid ten behoeve van een MVO-convenant voor de banksector, gericht op afspraken over mensenrechten.

9. Werken jullie buiten dit project ook samen met de banken?
Sommige van de initiatiefnemers binnen de Eerlijke Bankwijzer-coalitie onderhouden een maatschappelijk partnership met de ASN Bank, die vanuit haar missie graag samenwerkt met organisaties die positief bijdragen aan haar duurzaamheidsdoelstellingen. Dat zijn Oxfam Novib, FNV en Amnesty Nederland. De onafhankelijkheid van deze organisaties en van de Eerlijke Bankwijzer onderzoeken komt hierdoor niet in gevaar. De onderzoeken worden uitgevoerd door het onderzoeksbureau Profundo.

10. Wie moet ik benaderen voor een interview/gesprek met de Eerlijke Bankwijzer?
Voor een interview kan je contact opnemen met Oxfam Novib: 070-3421621, Persvoorlichter Oxfam Novib Jules van Os: 06 51573683; jules.van.os@oxfamnovib.nl of via info@eerlijkegeldwijzer.nl  

Verzekeringswijzer

Verzekeringswijzer

Vragen over de Eerlijke Verzekeringswijzer

1. Waarom zijn er levensverzekeraars geselecteerd?
Levensverzekeraars beleggen voor de lange termijn en dit komt tot uiting in hun beleggingsportefeuille. Zij beleggen meer dan bijvoorbeeld zorg- en schadeverzekeraars in aandelen en obligaties van bedrijven en in vastgoed, terwijl andere verzekeraars vooral in staatsobligaties beleggen. Dit langetermijnperspectief en de invloed die de verzekeraars als aandeelhouders van bedrijven kunnen uitoefenen, is de reden om levensverzekeraars te selecteren voor de vergelijking.
 
2. Waarom staat mijn verzekeraar er niet tussen?
De Eerlijke Verzekeringswijzer vergelijkt de tien grootste levensverzekeraars die actief zijn op de Nederlandse markt (voor uitleg hierbij, zie vorige vraag). Zelfstandige zorg- en/of schadeverzekeraars, zoals CZ, Menzis, VGZ, en Univé, Das en Bovemij, vallen dus niet onder de reikwijdte van de Eerlijke Verzekeringswijzer. Sommige niet-zelfstandige zorg- en schadeverzekeraars vallen via de connectie met het moederconcern toch onder de reikwijdte van de Eerlijke Verzekeringswijzer. Zie voor uitleg hiervoor onder punt 3 (hieronder).

3. Zijn er andere zorg- en schadeverzekeraars opgenomen?
De tien levensverzekeraars worden 'op concernniveau' beoordeeld. Dat wil zeggen dat het investeringsbeleid en de investeringspraktijk van de héle financiële groep waartoe de verzekeraar behoort, wordt beoordeeld. Feitelijk richten we ons dus op het moederbedrijf, inclusief alle dochterondernemingen en merknamen. Zo is in het geval van verzekeraar Loyalis ons aanspreekpunt de pensioenuitvoerder APG, die 100% eigenaar is van Loyalis. 

Onder de dochterondernemingen van de tien moederbedrijven waar de Eerlijke Verzekeringswijzer zich op richt, vallen ook diverse zorg- en schadeverzekeraars. Het investeringsbeleid van het moederbedrijf is namelijk van toepassing op álle dochterondernemingen. Hierdoor is bijvoorbeeld FBTO, als dochter van Achmea toch terug te vinden in de Eerlijke Verzekeringswijzer, net als bijvoorbeeld De Amersfoortse, als dochter van ASR Nederland.
 
4. Wordt het beleid van de groep waartoe de verzekeraar hoort ook beoordeeld?
Ja, het beleid wordt vaak op groepsniveau tot stand gebracht en toegepast. Alle bedrijfsonderdelen binnen een financiële groep dienen zich aan dit beleid te houden. Soms is er zelfs alleen beleid op groepsniveau en heeft een verzekeraar geen eigen beleid. In dat geval zou een verzekeraar geen beoordeling kunnen krijgen en dat willen we voorkomen. Daar komt bij dat we verwachten dat consumenten graag willen weten wat de werkwijze is van de verzekeraar, haar zusterbedrijven en het moederbedrijf.
 
5. Zegt de beoordeling ook iets over de bedrijfsvoering van de verzekeraars?
Volgens de Eerlijke Verzekeringswijzer moet het streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voor verzekeraars in de eerste plaats betrekking hebben op hun kernactiviteit: het aanbieden van verzekeringen. Maar verzekeraars zijn ook actief op de beleggingsmarkt en verstrekken op die manier kapitaal aan bedrijven, overheden en particulieren. De activiteiten die hiermee worden bekostigd kunnen bijdragen aan het uitbannen van ondervoeding en het versterken van ecosystemen maar even zo goed kunnen ze bijdragen aan het schenden van mensenrechten en milieuvervuiling.

 


De Eerlijke Verzekeringswijzer wil daarom weten in welke mate verzekeraars door middel van hun beleggingen bijdragen aan activiteiten die een sociaal rechtvaardige en duurzame wereld dichterbij brengen. Door deze focus op financiële diensten blijven beleid en zaken die louter te maken hebben met de eigen bedrijfsvoering van de verzekeraars, zoals het personeelsbeleid en het papier-, water- en energieverbruik van de eigen organisatie, grotendeels buiten beschouwing. Maar thema’s als transparantie en verantwoording, belasting en corruptie, bonussen en vermogensbeheer gaan wel over de bedrijfsvoering van de verzekeraar. Dit zijn onderwerpen die nauw verwant zijn aan de praktijk van investeren.

6. Moeten verzekeraars ook beleid maken voor sectoren?
Ja, de Eerlijke Verzekeringswijzer verwacht in principe dat een verzekeraar beleid heeft voor alle door de Eerlijke Verzekeringswijzer onderzochte thema’s én sectoren. Deze sectoren zijn geselecteerd omdat het gevoelige sectoren zijn waar veel duurzaamheidproblemen spelen. Veel elementen uit de thema’s zijn ook opgenomen in de sectoren en daarnaast worden er meer specifieke sectorgerelateerde problemen geadresseerd. Een verzekeraar hoeft niet per se een apart beleidsdocument te maken voor elke sector. Ook algemeen overkoepelend beleid, met principes die van toepassing zijn op sectoren, zullen gebruikt worden om een score op te stellen. Belegt een verzekeraar niet of nauwelijks in bedrijven binnen een bepaalde sector, dan is de score ‘niet actief’ van toepassing en wordt er van de verzekeraar ook geen beleid voor deze sector verwacht.

7. Wanneer krijgt een verzekeraar de score ‘niet actief’ voor een sector?
De Eerlijke Verzekeringswijzer zal beoordelen of een verzekeraar in het beleid of op andere wijze een verklaring afgeeft over de sectoren waarin ze niet actief is. Is hierover geen verklaring afgegeven dan moet uit de sectorverdeling of uit een door de verzekeraar bekend gemaakte lijst van investeringen duidelijk blijken dat de verzekeraar niet of nauwelijks actief is in een bepaalde sector. De Eerlijke Verzekeringswijzer zal bij een verzoek van een verzekeraar voor een ’niet actief’ naar diverse factoren kijken. De impact die de verzekeraar met zijn investeringen heeft op de sector is daarbij heel belangrijk.
 
8. Niet één verzekeraar heeft een score ‘niet actief’ gekregen op de sectoren. Hoe kan dit?
Verzekeraars die in bepaalde sectoren niet of nauwelijks geld beleggen kunnen de score ‘niet actief’ krijgen. De Eerlijke Verzekeringswijzer vindt dat een verzekeraar dan geen beleid hoeft te schrijven. De beoordeling van de score ‘niet actief’ geschiedt onder andere op basis van een duidelijke sectorverdeling van de portefeuille van verzekeringsbeleggingen. Sommige verzekeraars zeggen geen specifiek beleid voor bepaalde sectoren te hebben, maar zij geven in hun jaarverslagen niet of nauwelijks aan in welke sectoren zij hun geld (niet) beleggen. Daardoor tonen zij niet expliciet aan dat ze in bepaalde sectoren niet beleggen, wat wel nodig is om tot een 'niet actief' beoordeling te komen.

9. Wie moet ik benaderen voor een interview/gesprek met de Eerlijke Verzekeringswijzer?
Voor een interview kan je contact opnemen met Amnesty International: Afdeling persvoorlichting, Ruud Bosgraaf, r.bosgraaf@amnesty.nl, (020) 77 33 667 of 06 23 3415 33.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×